Hvorfor velge LED Lys?

Velger du LED lys AS vil du få en gjennomtenkt og kreativ løsning, som både varer og skreddersys til ditt behov.

Hvorfor velge LED Lys AS?

Velger du LED Lys AS vil du få en gjennomtenkt og kreativ løsning, som både varer og skreddersys til ditt behov.

Vi har gjennomtenkte lysløsninger

Det er 3 hovedområder i belysning:

 • Dekorativ belysning
 • Bakgrunnsbelysning
 • Spotbelysning på utstilling, arbeidsplass o.l
 

I samtaler med kundene jobber vi oss gjennom ønsker og krav som kundene har rundt alle disse 3 områdene, og sammen med kundene lager vi forslag til løsninger som dekker alle disse.

Så når det kommer til selve belysningen, er det igjen 3 hovedområder:

 • Lysstyrke i forhold til behov.
 • Fargetemperatur eller bruk av hele fargespekteret.
 • Område som skal belyses.
 

Igjen jobber vi sammen med kunden for å komme fram til løsninger som tjener kunden og de behov for belysning vi har avdekket.

Vi har kompetanse på styring av lys

Videre er det alltid et spørsmål om styring og kontroll av lys. Det kan være

 1. Dimming
 2. Endring av fargetemperatur som funksjon av for eksempel tid på døgnet
 3. Endring av farger i belysningen
 

Når dette er avklart, blir det en diskusjon om hvordan dette skal styres. Skal det styres:

 1. Fra dedikerte brytere,
 2. Automatisk ved bevegelse eller tid
 3. Eller gjennom en eller annen form for smarthus løsning
 

Vi har kompetanse og tekniske løsninger som gjør at vi kan koble oss til de meste kjente system på markedet. Sammen med kunden vil vi avklare hva han/ hun har, eller hva de tenker angående å anskaffe for å styre belysningen.

Dimming - et viktig hensyn å ta

Dimming av LED er et eget fagfelt. Her er det mange forskjellige løsninger på markedet, og store variasjoner i kvalitet. Det er 3 områder å ta hensyn til når man planlegger og prosjekterer en dimmeløsning, uavhengig om denne kommer fra et smarthus, en veggdimmer eller andre system.

Hovedområdene man må ta hensyn til er

 1. Dimmefrekvens
 2. Laveste dimmenivå som systemet kan gi
 3. Generering av radiostøy i forbindelse med dimmingen

Vanlig dimming av LED består i at den slås av og på et antall ganger pr sekund (dimmefrekvens).

Denne dimmefrekvensen varierer mye fra system til system. Noen har lå lavt som 100 Hz (det dobbelte av nettfrekvensen på 50 Hz). Denne dimmefrekvensen kan oppfattes, og oppfattelsen varierer fra person til person. For enkelte kan det være veldig irriterende og kan forårsake hodepine. Det kalles flimring. Vi vet lite om hvordan dette for eksempel påvirker små barn, så det bør unngås.

Våre dimmeløsninger ligger fra 1000 Hz og oppover, og har få eller ingen kjente helsemessige konsekvenser ved bruken av dem.

Dimmere for LED lamper som styres fra klassisk fasedimming (primært brukt til å dimme gammeldagse glødelamper), har ofte problemer med å komme langt nok ned i dimmenivå. Kommer de nedover mot 20% dimming, så stopper de der. Eller de slokner og/eller det begynner å flimre. Dette har vært et av hovedproblemene med LED dimming, men systemene har blitt bedre. Vi sjekker alltid dette sammen med våre kunder, om de har slike dimmesystem installert.

Når LED dimmes, skaper dette radiostøy, som oftest dekker et stort frekvensområde. Hvor sterk denne radiostøyen blir, avhenger av hvor mye effekt som dimmes og andre viktige elementer av hele styringen og dimmingen av LED løsningen. Vi har vært borti flere kunder som sier at deres private WiFi system hjemme har funksjonsproblem etter at de installerte LED dimming.

Vi har spesialkompetanse på dette området og går gjennom alle løsninger sammen med våre kunder for å forsikre oss at dette problemet løses på en trygg og sikker måte.

Velger du LED Lys AS vil du få en gjennomtenkt og kreativ løsning, som både varer og skreddersys til ditt behov.