Lagerbygg i Trondheim

Se hva vi gjorde for å sørge for optimale lysforhold i et lagerbygg i Trondheim

Utfordring

Lys med minimum 300 lux i fryselager med 12 meter takhøyde og driftstemperatur på minus 25-28 grader. I tillegg 300 lux på en temperatursone før innkjøring til fryselager og generelt oppvarmet lager.

Løsning

For kjølelager ble det valgt kraftige LED tunnellys og for temperert sone inn til fryselager ble det valgt triproof LED industrilamper. På øvrig lager ble det valgt vanlige bøttelys/ HighBay.

 

I forbindelse med kjølelager og fryselager gjelder det å minske energiforbruk på belysning internt i rommet. En kilowatt (kW) i lys i et rom med minus 25 grader, krever en økning i kapasitet i frysemaskineri på ca 2,5 kW. Altså en innsparing på 3,5 kWh for hver kilowatt man sparer i energi til belysning. Tilsvarende for kjølelager med ca 6-8 grader er 1 til 1, altså man sparer 2 kWh for hver kilowatt man sparer inn på belysning.

Siste referanser

Privat garderobe

En privatbolig hvor det var lagt mye vekt på pen arkitektonisk utforming trengte en tilsvarende lysløsning.

Les mer »